Bung Hatta Betul banyak orang yang bertukar haluan karena penghidupan istimewa dalam tanah jajahan di mana semangat terlalu tertindas, tetapi pemimpin yang suci senantiasa terjauh daripada godaan iblis